Latijnse naam: Morelia spilota cheynei Nederlandse naam: Jungletapijtphython Land van herkomst: Atherton gebergte en de kustlijn ten oosten daarvan in Queensland, Australië. Grootte: Ongeveer 1.50 - 2.20 meter. Gewicht: Leeftijd: Tot 20 jaar. Ringmaat: Chippen is een optie.

Kleur man: De jungletapijtpythons hebben een grijze tot zwarte grondkleur. Ze hebben een onregelmatig geringd tot geband patroon in een kleur die varieert van lichtbruin tot geel. Bij sommige pythons lijkt het goud.

Kleur vrouw: Idem zie man.

Kleur namen: Er zijn diverse kleurslagen bekend.

Kweek: De mannetjes zijn geslachtsrijp met ongeveer 2 jaar. De vrouwtjes zijn dit pas na 4 of 5 jaar. Het vrouwtje legt na ongeveer 2 maanden tussen de 7 en de 20 eieren, welke een incubatietijd hebben van ongeveer 50 dagen.

Behuizing: Het terrarium dient hoog te zijn, omdat de pythons veel klimmen. Als bodembedekking kun je zand en boomschors gebruiken. Er moet een waterbak in staan en er moet een schuilplaats aanwezig zijn.

Temp/ Luchtvochtigheid: De omgevingstemperatuur moet rond de 30 graden celsius zijn. Dit mag 's nachts niet lager zijn dan 23 graden celsius. De luchtvochtigheid moet rond 70% zijn. Dit mag 's nachts tussen de 75 en de 85% zijn.

Voeding: Muizen, ratten, kleine knaagdieren en vogels.