vezheader

Bestuur

Bestuursleden

de laatste bestuursleden waren:

Ger Horst - voorzitter

Carmen Stephan - penningmeester

Ron van de Putten - algemeen lid

Sinds januari 2007 is er geen bestuursleden meer anders dan 1 persoon die de gehele vereniging runt. Indien er weer voldoende belangstelling zal zijn en personen zich opwerpen om bestuursfunctie's te willen gaan vervullen zal de vereniging weer een officiele doorstart gaan plaatsvinden.