vezheader

Welkom bij de VEZ
De Vereniging van liefhebbers van Exotische Zoogdieren is opgericht op 6 mei 1985 en heeft als hoofddoel het vergaren en verspreiden van informatie over exotische zoogdieren en het houden ervan, ten behoeve van de houders en liefhebbers van exotische zoogdieren 'n hun dieren. Tevens probeert zij de samenwerking tussen haar leden onderling en met andere organisaties te bevorderen.