• Afrikaanse #Varkenspest op de drempel

  Sep 21, 2018 | 15:15 pm

  Afrikaanse Varkenspest dook 13 september voor het eerst op in West-Europa. Dit laat zien dat een uitbraak van deze voor mensen ongevaarlijke virusziekte van wilde zwijnen en gehouden varkens ook zomaar in Nederland kan komen. Het is zeer in het[…]

  Read more...
 • Achterhoekse houtsnippers verduurzamen de productie van veevoer

  Sep 21, 2018 | 11:00 am

  Coöperatie Streekhout Achterhoek gaat houtsnippers uit bos- en landschapsonderhoud leveren aan een nieuwe biomassacentrale van een veevoederfabriek in Lochem. De fabriek brengt hiermee het gebruik van fossiele energie terug, en landschapselementen krijgen weer meer economische waarde.

  Read more...
 • Tiny Forest verbindt buurt met natuur

  Sep 21, 2018 | 06:00 am

  De provincie Noord-Brabant gaat zeven gemeenten helpen om Tiny Forests (minibossen) aan te leggen. Dit zijn dichtbegroeide, inheemse bossen ter grootte van een tennisbaan, die grotendeels worden onderhouden door buurtbewoners.

  Read more...
 • De zakkende rivier: oorzaak en gevolgen

  Sep 20, 2018 | 11:00 am

  ‘Heel Holland zakt’. De Nederlandse veenbodem door inklinking, de Waddenzeebodem door gas- en zoutwinning, maar ook de bodem van de grote rivieren in Nederland is dalende. Deze daling heeft gevolgen voor natuur, waterveiligheid, aangrenzende infrastructuur, scheepvaart en zoetwatervoorziening. Almer de[…]

  Read more...
 • Nog dagelijks veel soorten najaarslibellen gemeld

  Sep 20, 2018 | 06:00 am

  Met het prachtige weer dat nog steeds aanhoudt worden er nog dagelijks veel soorten libellen gemeld op de invoerportalen Waarneming en Telmee, maar ook bij de Jaarrond Tuintelling, soms wel 30 soorten op een dag. De meest talrijke zijn paardenbijter,[…]

  Read more...
 • Bodemdierendagen 2018: Iedereen kan helpen met rapportcijfers voor biodiversiteit onder onze voeten

  Sep 19, 2018 | 15:45 pm

  De 4e editie van de Bodemdierendagen gaat bijna van start. Van 27 september tot en met 4 oktober kan iedereen als citizen scientist in eigen tuin speuren naar pissebedden, regenwormen en miljoenpoten. Of op het balkon, groene dak en schoolplein.[…]

  Read more...
 • Invasieve exoten ten zuiden van Eindhoven op de kaart

  Sep 19, 2018 | 11:00 am

  Invasieve exoten zijn een groeiend probleem vanwege de toenemende globalisering. Ze vormen in Natura 2000-gebieden een bedreiging voor de instandhoudingsdoelstellingen en vogel- en habitatrichtlijnsoorten. Provincie Noord-Brabant liet daarom studenten van de HAS Hogeschool de ecologische impact van invasieve exoten in[…]

  Read more...
 • Kraanvogels broeden voor het eerst in Brabant en Limburg

  Sep 19, 2018 | 06:00 am

  Het gaat goed met de kraanvogels in ons land. Dit jaar waren er maar liefst 32 broedpaartjes in Nederland. Een absoluut record, de populatie groeide spectaculair met maar liefst 45% ten opzichte van 2017. Driekwart van de paren verblijft in[…]

  Read more...
 • Floristen grazen voor tweede keer heel Ameland af

  Sep 18, 2018 | 11:00 am

  Eind augustus is er een FLORON-kamp gehouden op Ameland, waar in één weekend 56 vierkante kilometers integraal geïnventariseerd werden op vaatplanten. Dit bericht biedt een inkijkje in een ‘werkplaats’ van een gegevens verzamelende organisatie, en geeft zo een beeld van[…]

  Read more...
 • Het regent weer rivierkreeften

  Sep 18, 2018 | 06:00 am

  Voorbijgangers werden afgelopen weken weer verrast met een ‘juichende’ begroeting van een grote, roodgekleurde rivierkreeft op straat. Waar komen al die kreeften opeens vandaan?

  Read more...