• Gezond Natuur Wandelen, ook in Brabant!

  Jan 15, 2019 | 11:00 am

  Stichting Gezond Natuur Wandelen biedt op ruim veertig locaties verspreid over vijf provincies wekelijks gratis begeleide natuurwandelingen aan. De wandelingen starten op een vaste locatie, dag en tijd en gaan langs en door het groen. Iedereen die het leuk vindt[…]

  Read more...
 • Extreme zomers versnellen inburgering

  Jan 15, 2019 | 06:00 am

  De laatste decennia worden er in ons land steeds meer planten uit warmere klimaatgebieden waargenomen. Aanvankelijk is het voorkomen onbestendig en blijft het onduidelijk in hoeverre deze soorten ingeburgerd zijn. Uit verspreidingsgegevens is af te leiden dat extreem warme en[…]

  Read more...
 • Met de Biodiversiteitsmonitor op weg naar natuurherstel

  Jan 14, 2019 | 09:00 am

  De biodiversiteit in boerenland staat sterk onder druk. Dit geldt ook in de melkveehouderij. In juli 2017 lanceerden FrieslandCampina, Rabobank en Wereld Natuur Fonds de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij om melkveehouders te stimuleren aan biodiversiteitsherstel te werken. Wat is er sinds de[…]

  Read more...
 • Voor het eerst in 10 jaar weer moshommels aangetroffen in Groningen, dankzij vrijwilligers

  Jan 14, 2019 | 06:00 am

  De in Nederland zeldzame moshommel blijkt in de provincie Groningen regelmatig op te duiken in Vogelakkers, een natuurmaatregel in agrarisch gebied. Dat blijkt uit monitoring van bestuivende insecten op deze akkers door vrijwilligers van de Werkgroep Groninger Bestuivers.

  Read more...
 • Asgrauwe tolhoren gevonden op blokkendam

  Jan 13, 2019 | 11:00 am

  Ooit leefden er Asgrauwe tolhorens waar nu Nederland ligt. Tot de laatste IJstijd. Daarna vormde Het Kanaal de noordelijke verspreidingsgrens. In 1994 vestigden ze zich met behulp van de mens en de klimaatopwarming in het Zeeuwse Oosterscheldegebied, maar kwamen niet[…]

  Read more...
 • Natuur maand voor op schema volgens @natuurkalender @wur, volgende week #hooikoorts van els

  Jan 13, 2019 | 06:00 am

  Door de zeer warme december en januari ligt de ontwikkeling in de natuur een maand voor op schema. Overal wordt de voorlente steeds duidelijker zichtbaar met bloeiende hazelaars, sneeuwklokjes en elzen. De komende week komt de tweede lichting elzenpollen in[…]

  Read more...
 • Vrijwilligers leveren betrouwbare fenologische waarnemingen voor klimaatonderzoek

  Jan 12, 2019 | 06:00 am

  Uit een nieuwe ruimtelijke analyse van 13 jaar Natuurkalenderwaarnemingen van bloei en bladontplooiing blijkt dat de waarnemingen betrouwbaar zijn. Ze kunnen dus goed gebruikt worden om het effect van klimaatverandering op natuur vast te leggen. Het blijkt ook dat bloei[…]

  Read more...
 • Succesvolle Tapuiten op Texel

  Jan 11, 2019 | 06:00 am

  In 2018 onderzocht Sovon voor het derde jaar op rij de populatie Tapuiten in de Eierlandse duinen op Texel. Weliswaar broedde er elk jaar een paartje minder; het broedsucces was in 2018 wel wat hoger dan in beide voorgaande jaren.[…]

  Read more...
 • #Vleermuizen in #Koelebosch-groeve weer te tellen!

  Jan 10, 2019 | 11:00 am

  De Limburgse mergelgroeves vormen belangrijke winterverblijfplaatsen voor vleermuizen. De Koelebosch-groeve, waar jaarlijks honderden vleermuizen overwinteren, was sinds 2003 vanwege veiligheid voor mensen gesloten. Daardoor konden geen wintertellingen meer plaatsvinden en was niet bekend hoe het met de vleermuisaantallen ging. In[…]

  Read more...
 • Vlindernamen aangepast

  Jan 10, 2019 | 06:00 am

  Taxonomie is de wetenschap die de naamgeving van planten en dieren onderzoekt. Er zijn allemaal standaardprocedures en methoden om tot de juiste wetenschappelijke naam te komen. Het is belangrijk dat over de hele wereld dezelfde namen worden gebruikt, om misverstanden[…]

  Read more...