• Protisten: de verborgen groep bodembewoners

  Jun 22, 2018 | 09:00 am

  Onze ecologische kennis hield lange tijd op bij het bodemoppervlak. Dat is gelukkig veranderd, maar over sommige bodembewoners weten we nog altijd weinig. Over protisten bijvoorbeeld. Toch vormen deze meestal eencellige organismen een 'vruchtbaar' onderzoeksterrein, betoogt NIOO-onderzoeker Stefan Geisen.

  Read more...
 • Wat is de staat van de Nederlandse wegbermen? Help mee!

  Jun 22, 2018 | 06:00 am

  Bermen langs wegen en wateren zijn een belangrijk leefgebied voor planten en dieren. In het bermbeheer gaan veel zaken goed, maar soms ook finaal mis. Daarom voeren De Vlinderstichting en FLORON campagne onder het motto 'Mijn berm bloeit!'. Om kansen[…]

  Read more...
 • Wees #alert op #Afrikaanse #varkenspest bij #wilde #zwijnen

  Jun 21, 2018 | 11:00 am

  Afrikaanse varkenspest is een besmettelijke virusziekte die voorkomt bij varkens en wilde zwijnen. Het is ongevaarlijk voor mensen, maar dodelijk voor wilde zwijnen en gehouden varkens. In 2007 dook deze virusziekte op in Georgië en sindsdien verspreidt ze zich steeds[…]

  Read more...
 • Grauwe klauwier kroon op werk Boerenbuitengebied Muntendam

  Jun 21, 2018 | 06:00 am

  In 2015 startte de Werkgroep Boerenbuitengebied Muntendam met het herinrichten van overhoekjes en de verschraling van bermen in het akkerbouwgebied rond Muntendam. De droom was dat de grauwe klauwier zich er weer zou gaan vestigen. Met resultaat: een mannetje grauwe[…]

  Read more...
 • Aandacht voor de Zuid-Hollandse kamsalamander

  Jun 20, 2018 | 06:00 am

  De kamsalamander kent een betrekkelijk ruime verspreiding in Nederland. Behalve in Flevoland en Groningen komt de soort in alle provincies voor. Dit jaar is er speciale aandacht voor de Zuid-Hollandse kamsalamanders. Hier zijn grofweg nog twee bolwerken: de Vijfheerenlanden en[…]

  Read more...
 • Havikjong stort uit het nest

  Jun 19, 2018 | 10:45 am

  Een havikleven gaat niet over rozen. Het havikpaar dat voor de camera van Beleef de Lente broedt, vocht met zeearenden en zag de jongen een voor een verdwijnen. Gisteren was het drama compleet: het laatst overgebleven jong stortte uit het[…]

  Read more...
 • Planten spotten in de file

  Jun 19, 2018 | 06:00 am

  Als je op de linker weghelft van de snelweg in de file stilstaat, biedt dit de gelegenheid om de, anders onbereikbare middenberm, te bekijken. Enkele planten die hier groeien horen eigenlijk thuis in zilte kustmilieus. Dankzij het in de wintermaanden[…]

  Read more...
 • Hoge Veluwe brengt natuur de huiskamer in

  Jun 18, 2018 | 11:00 am

  Het Nationale Park De Hoge Veluwe nodigt iedereen in binnen- en buitenland uit om online cameravalfoto’s van het geheime leven van de dieren in het Park te bekijken en analyseren. Zo draagt u bij aan belangrijk onderzoek en leert en[…]

  Read more...
 • 500 duizend tekenbeten verwacht in juni en juli

  Jun 18, 2018 | 06:00 am

  Onderzoekers van het RIVM en Wageningen University verwachten dat we in juni en juli ruim 500 duizend tekenbeten oplopen, de helft van het jaarlijkse aantal tekenbeten. Het aantal tekenbeetmeldingen lag in de eerste vijf maanden van 2018 29% hoger dan[…]

  Read more...
 • Wanneer vormt een exotische soort een bedreiging?

  Jun 17, 2018 | 09:00 am

  Is te voorspellen of nieuwe uitheemse soorten, zoals vissen uit de Zwarte Zee, zich in Nederland zullen handhaven en inheemse soorten verdringen? Onderzoekers van Wageningen University & Research en van de Radboud Universiteit komen met een methode om op basis[…]

  Read more...